Skip links

Tag: ترکیه

ثبت شرکت ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه ترکیه، یک کشور اوراسیایی است که بخشی از آن در آسیا و بخش دیگر آن در اروپا قرار دارد.مساحت ترکیه حدود ۷۸۳ هزار کیلومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر ۸۴ میلیون نفر می باشد.پایتخت ترکیه شهر بزرگ و زیبای استانبول است.ترکیه در سال ۲۰۰۵ در