Skip links

Tag: بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی کارت بازرگانی، مجوزیست که افراد با داشتن آن می توانند نسبت به واردات و صادرات اجناس اقدام کنند لذا با توجه به ماده ۲ قانون صادرات و واردات تصویب شده در مجلس شورای اسلامی در ۱۳۷۴/۰۴/۰۲ اخذ کارت بازرگانی برای آن دسته از تجاری که در حوزه  واردات