Skip links

چیستی حجم مبنا

حجم مبنا چیست؟

اگر شما جز  افرادی هستید که به تازگی وارد بازار بورس شده اید، حتما به این سوال برخورده اید که چطور در یک بازه زمانی سهمی که با بالاترین قیمت در حال معامله است، قیمت پایانی آن و درصد سود آن دربالاترین قیمت نیستند! بررسی حجم مبنا و چگونگی عمل آن ما را در فهم این مطلب یاری می کند. در این مقاله با ماهیت حجم مبنا آشنا می شویم.

مزیت اصلی حجم مبنا

مهمترین مزیت حجم مبنا این است که میزان نوسان یک سهم را کاهش داده و به تبع آن تاثیر بازی گردانان سهم را کاهش داده و از نوسانات شدید سهم و کاهش یا افزایش بی دلیل سهم جلوگیری می کند ، بطوری که اگر این ابزار وجود نداشت امکان نوسانات مثبت و منفی سهم با چند معامله و خرید و فروش چند نفر به بالاترین یا کمترین میزان خود میرسید و امکان سود یا ضرر های نا متعارف بوجود می آمد.

حجم مبنا

تاثیر حجم مبنا بر قیمت پایانی

حجم مبنا بصورت مستقیم با قیمت پایانی در ارتباط هست، بطوری که اگر سهمی دارای حجم مبنای ۵ میلیون باشد، برای اینکه قیمت پایانی این سهم (که تعیین کننده میزان سود یا ضرر در پایان بازار است) در بالاترین قیمت خود تعیین شود باید ۵ میلیون برگ سهم در بالاترین قیمت معامله شود تا قیمت پایانی در حالت ماکزیمم روز یا +۵ درصد قرار بگیرد ،و به همین ترتیب برای حالت نزولی نیز روال به همین شکل می باشد.
در این بین اگر ۵۰۰ هزاربرگ سهم که معادل ۱۰ درصد حجم مبنا هست مورد معامله قرار بگیرد ، میزان رشد سهم و یا قیمت پایانی برابر ۰.۱ قیمتی است که سهم در آن معامله می شود.

حجم مبنای یک به چه معناست؟

حجم مبنای یک نیز مربوط به حق تقدم است و معنای آن، این است که دقیقا به میزان هر تغییری در قیمت آخرین معامله، تغییر در قیمت پایانی خواهیم داشت.

Leave a comment