Skip links

ضمیر ناخودآگاه در بازارهای مالی

شاید برای شما هم پیش آمده است که گاهی نمیدانید دلیل  بسیاری از اتفاقات زندگی شما چیست و چگونه رخ میدهند؟

در این مقاله به بررسی ضمیر ناخودآگاه و اثر تصمیم گیری بر اساس می پردازیم. با ما همراه باشد.

همه چیز تحت فرمان و کنترل توست

درون هر انسانی قدرت عظیمی وجود دارد که میتواند تمام زندگی درون و بیرون او را تحت تاثیر قرار دهد ولی ما بی توجه به این قدرت عظیم که دلیل تمام اتفاقات زندگی ماست به دنبال راه حل هایی به جز این قدرت میگردیم که همه راه حل ها برای رفع مشکلات و پیشرفت زندگی ما اشتباه است.

هر آن چیزی که راجع به هر زمینه ای باشد آن را تبدیل به اتفاقات واقعی زندگیتان میگرداند دقیقا مانند نرم افزار کامپیوتر که وقتی شما داده هایی به آن میدهید یک خروجی با توجه به دستوراتش به شما میدهد او داده های شما را بدون اینکه بداند خروجی این برنامه مفید است یا مضر پردازش میکند و ضمیر ناخودآگاه دقیقا اینگونه است نمیداند چه چیزی به صلاح یا به ضرر شماست فقط هر اطلاعاتی که با تفکر و باور مستمر به آن میدهید آن را برایتان محقق میکند و برای محقق کردن آن تمام دنیای پیرامونتان را تغییر میدهد تا باورتان محقق شود ، مثلا آدمی را از شما دور میکند چون باعث دور شدن هدف شما میشود یا آدمی را به شما نزدیک میکند یا ایده ای به ذهنتان میدهد ویا ایده ای را از ذهنتان میگیرد و هر تغییری که شاید حتی باورش برای شما سخت است را انجام میدهد تا شما به آنچه باور دارید برسید.

ضمیر ناخودآگاه

قدرت ضمیر ناخودآگاه در بازارهای مالی

شاید در اطرافتان افراد بسیاری هستند که وقتی از مطالب تکنیکالی یا فاندامنتالی بازار از آنها سوال میکنید از علم آنها متحیر میشوید یا وقتی میگویید فلان سهم را تحلیل کن چنان زیبا و بدون نقص برایتان تحلیل میکندکه شما به پیشگویی او ایمان می آورید ولی وقتی گزارش معاملاتی آن را میبینید ، تمامش زیان است یا در مجموع زیان ها خیلی بیشتر از سودها هستند. از آن طرف شخصی را میبینید که با علم بسیار کم و دانش ناکافی نسبت به شخص قبل سودهای کلانی در بازار میکند و وقتی از آنها میپرسید چگونه در این لحظه وارد معامله خرید یا فروش شدید؟

شاید پاسخ آن ها این باشد: حس کردم این گونه است، وارد شدم .

Leave a comment