Skip links

شاخص هم وزن بورس

شاخص هم وزن چیست؟

برای آنالیز و بررسی سهم های مختلف بازار بورس، تحلیلگران بازار بورس، از ابزارهای مختلفی همچون شاخص کل و شاخص هم وزن بهره می برند و براساس نتایج بدست آمده با استفاده از این ابزار اقدام به خرید و فروش سهام میکنند . در بسیاری از موارد مبنای صعودی یا نزولی بودن بازار بورس و سود یا ضرر  سهامداران در یک روز یا یک بازه مدتی را به شاخص هم وزن ربط میدهند ، در حالی که چه بسیار از سهامدارانی که در بازاری با شاخص منفی سود های بزرگی میکنند و چه بسیار سهامدارانی که در یک بازار پویا و صعودی ضررهای بزرگی میکنند ، پس به این نتیجه میرسیم که شاخص کل بازار بورس میانگینی از اوضاع بازار را نشان میدهد نه جزییات هر سهم .

 

تعریف دقیق شاخص هم وزن؟

 

در شاخص هم وزن تمامی شرکت ها و سهام های موجود در بورس از وزن یکسانی برای محاسبه شاخص برخوردار هستند و استفاده از این شاخص برای تحلیل سهم های کوچک بازار بسیار کاربردی تر و دقیق تر از شاخص کل میباشد و اطمینان بیشتر و ارزش بیشتری برای تحلیل گران دارد.

و در همین راستا دیگر تاثیر سهام بزرگ و کوچک بازار روی شاخص به یک اندازه می باشد و میتوان دید بهتری از صعودی یا نزولی بودن کل بازار داشت و با خیال راحت تری اقدام به خرید و فروش کرد.

تاثیر نمادهای بزرگ بورسی بر شاخص کل

 

یکی از ابزار مهم و کاربردی که نشان دهنده میانگین تغییرات در نزولی یا صعودی بودن بازارمی باشد؛ شاخص کل بازار است. این شاخص پرکاربرد همواره تحت تاثیر نماد های بزرگ بورسی بوده است. به زبان ساده میتوان گفت که چندین سهام بزرگ میتوانند به یکباره تغییر بزرگی در روند شاخص ایجاد کنند بطوری که در یک بازار صعودی، نزول یک شاخص مهم و بزرگ همچون فولاد میتواند جلوی رشد شاخص کل را بگیرد وحتی آنرا منفی کند و دلیل آن هم میزان بالای خرید و فروش در این سهم ها می باشد که عدد و رقم بالایی در برابر سهم های کوچک بازار میباشد و در این میان باید بدنبال شاخص هم وزن رفت تا درک بهتری از بازار و سهم های کوچک داشت.

Leave a comment